Norwegian Crude Oil Reserves And Extraction per 2014

In this post I present actual Norwegian crude oil extraction and status on the development in discoveries and reserves and what this has now resulted in for expectations for future Norwegian crude oil extraction. This post is also an update of an earlier post about Norwegian crude oil reserves and production per 2013. Norwegian crudeContinue reading “Norwegian Crude Oil Reserves And Extraction per 2014”

Norwegian Crude Oil Extraction, Fall 2014 Status

This post is a status update on crude oil extracted from the Norwegian Continental Shelf (NCS) and presents the developments of some selected discoveries long in the tooth and some more recent developments. I presented my 2014 crude oil forecast towards 2040 in Norwegian Crude Oil Reserves and Production per 2013 in April 2014. NorwegianContinue reading “Norwegian Crude Oil Extraction, Fall 2014 Status”

NOE MER DETALJERT OM FALLRATER, PRIMÆRT FOR NORSK SOKKEL

I løpet av 2011 opplevde råoljeutvinningen på britisk sektor noe som ble beskrevet som en kollaps. Råoljeutvinningen i 2011 falt med 18 % relativt til 2010. I dette innlegget presenterer jeg utviklingen i råoljeutvinningen og fallratene for britisk og dansk sektor. Norsk sektor tilhører det samme petroleumsbassenget noe som nå gir grunn til å venteContinue reading “NOE MER DETALJERT OM FALLRATER, PRIMÆRT FOR NORSK SOKKEL”