GLOBAL CREDIT GROWTH, INTEREST RATE AND OIL PRICE – ARE THESE RELATED?

For some years my general understanding has been that the price formation for most commercial traded materials/products/items (including oil, which is paramount for all economic activities) is very much related to credit/debt growth, total debt levels and the interest rate (the price of money which also is a measure of credit risk). In an effortContinue reading “GLOBAL CREDIT GROWTH, INTEREST RATE AND OIL PRICE – ARE THESE RELATED?”

”IT’S THE DEBT, STUPID”

Historisk har resesjoner og svak økonomisk vekst av mange blitt forklart på en måte som kunne vært hentet rett ut fra en scene i filmen ”Casablanca”. Jepp, oljeprisen befant seg blant de vanlige mistenkte. Gjennom de siste tiårene har flere land gjennom privat og offentlig gjeldsoppbygging økt og trukket frem i tid total etterspørsel. DetteContinue reading “”IT’S THE DEBT, STUPID””