Bakken(ND) Light Tight Oil – Update with Sep – 15 NDIC Data

After years of following developments in extraction of light tight oil (LTO) in the Bakken, the oil price, studying actual well production data from the North Dakota Industrial Commission (NDIC) and the SEC 10-Q/Ks filings for several companies heavily exposed to the Bakken, a quote from Shakespeare’s Macbeth comes to the fore of my mind:Continue reading “Bakken(ND) Light Tight Oil – Update with Sep – 15 NDIC Data”

Status on the Bakken ”Red Queen” with Data as per April 2015

This post presents a study of developments of Light Tight Oil (LTO, shale oil) extraction for 8 companies in Bakken(ND) that as of April 2015 had added around 600 (or more) producing wells in the Bakken/Three Forks formations since January 2008. The 8 companies are; Continental Resources, EOG Resources, Hess Bakken Investments, Marathon Oil Company,Continue reading “Status on the Bakken ”Red Queen” with Data as per April 2015”

ER SKIFEROLJE EN ”GAME CHANGER”? Del 2 av 2

I denne andre delen om utvinning av olje fra skifer i Bakken formasjonen i Nord Dakota vil jeg presentere resultatene fra de statistiske analysene av brønnene som ble studert. Videre lønnsomhetsvurderinger for ”gjennomsnittsbrønnen” slik historiske utvinningsdata fra North Dakota Industrial Commission definerte denne. Etter presentasjoner og diskusjoner av resultatene fra studien synes nå en passendeContinue reading “ER SKIFEROLJE EN ”GAME CHANGER”? Del 2 av 2”