NOEN FÅ INNTRYKK FRA BP STATISTICAL REVIEW 2012

Dette innlegget er i hovedsak noen diagram basert på BP Statistical Review 2012. Forhåpentligvis er diagrammene selvforklarende og videre at de enkelt formidler hvor fremtidig vekst i den globale oljeforsyningen mest sannsynlig vil komme fra. VERDENS OLJERESERVER Videre i dette innlegget er verden delt inn i 4 økonomiske soner, OECD, FSU (Former Soviet Union; tidligereContinue reading “NOEN FÅ INNTRYKK FRA BP STATISTICAL REVIEW 2012”