The Powers of Fossil Fuels, an Update with Data per 2017

This post is an update and small expansion of The Powers of Fossil Fuels spanning more than two centuries of the history of the world’s energy, primarily fossil fuels (FF), consumption. Between 2002 and 2017 world energy consumption grew with about 39%, world Gross Domestic Product (GDP) by 130% and world total debts by more thanContinue reading “The Powers of Fossil Fuels, an Update with Data per 2017”

The Powers of Fossil Fuels

In this post I present a brief perspective spanning two centuries of the history of energy and mainly fossil fuels (FFs) consumption. Then a brief look at the recent years growth in solar and wind (renewables) and how their growth measures up against FFs since 1990. In the early 1800s biomass (primarily wood) were humans’ primaryContinue reading “The Powers of Fossil Fuels”

BP STATISTICAL REVIEW 2012 OG NATURGASS

I dette innlegget presenterer jeg litt om utviklingen i verdens reserver av naturgass, utvinnings og forbruksutviklingen. I presentasjonen er BPs inndeling av verden i 6 regioner beholdt. Prisutviklingen for naturgass blir også berørt ettersom det har utviklet seg store regionale forskjeller i prisingen av naturgass. Naturgass utgjorde knappe 24 % av den globale energimixen iContinue reading “BP STATISTICAL REVIEW 2012 OG NATURGASS”