The Prices of USD, Oil, and U.S. Fiscal and Monetary Policies

Oil is priced in U.S. Dollar (USD or US$); therefore, the oil price becomes strongly linked to fluctuations to the strengths and weaknesses of the USD. The USD is the world’s dominant reserves currency, and changes to its exchange rate are closely linked to the monetary policies of the U.S. Federal Reserve (the Fed inContinue reading “The Prices of USD, Oil, and U.S. Fiscal and Monetary Policies”

SKIFERGASS

Dette innlegget presenterer litt om skifergass i USA med noen utvalgte utsagn fra e-poster, intervjuer og presentasjoner om skifergass. Den omfattende dokumentasjonen som det er referert fra ble publisert av The New York Times 25. juni 2011. Videre litt om nylig foretatte nedskrivninger hos noen av selskapene som opererer i USA med utvinning av gassContinue reading “SKIFERGASS”

HISTORISK NORSK GASSUTVINNING OG PROGNOSE MOT 2020

I dette innlegget vil jeg presentere noe om historisk norsk gassutvinning og utvikling i funn og reserver og hva data fra Oljedirektoratet (OD) nå gir av forventninger til norsk gassproduksjon mot 2020. Norsk gassutvinning ventes å nå en ny høyde i 2012 (se også figur 2) etter at den falt noe fra 2010 til 2011.Continue reading “HISTORISK NORSK GASSUTVINNING OG PROGNOSE MOT 2020”