VERDENS OLJEFORSYNING, EN OPPDATERING MAI 2012

Dette innlegget er en oppdatering på utviklingen i verdens forsyning av energi i væskeform per februar 2012 slik dette er rapportert av EIA. I presentasjonen er verden delt inn i fire økonomiske grupper; OECD, Russland, OPEC og resten av verden (ROW; Rest Of World).

I et senere innlegg vil jeg presentere en oppdatering på hvordan etterspørselen/forbruket har utviklet seg i OECD landene og land utenfor OECD gjennom det siste tiåret.

Slik jeg ser det nå har den globale forsyningen av råolje potensial for å vokse med 1,0 – 1,5 Mb/d gjennom 2013 drevet av responsen til en strukturelt høyere oljepris. Veksten i forsyningen er drevet av akselerasjonen i utvinningen av olje fra skifer (Bakken og Eagle Ford i USA), tilbakevending av produksjon i Libya, potensial for vekst fra Irak. Fra 2013 vil Manifa i Saudi Arabia ha potensial til å levere 0,9 Mb/d. Inkludert i forsyningsveksten vil være en normalisering av produksjonen fra Sudan der utvinningen siste året har blitt redusert med 0,4 Mb/d.

Dette skjer mens forbruket i OECD faller og det kommer motstridende oppfatninger om størrelsen på den videre økonomiske veksten for India og Kina.

VERDENS OLJEFORSYNING

Figur 1; Diagrammet ovenfor viser utviklingen i verdens forsyning av råolje og kondensat (grønne kolonner), NGL (Natural Gas Liquids; etan, propan, butan (lys blå kolonner)), annen energi i væskeform (etanol, biodiesel etc. (røde kolonner)) og volumøkninger fra raffinering (refinery gains; gule kolonner) har utviklet seg fra januar 2001 til februar 2012. I diagrammet er også tegnet inn utviklingen i oljeprisen, Brent.

Dataene fra EIA viser nå en vekst i forsyningen av råolje og kondensat og denne veksten er drevet av vekst i utvinningen av olje fra skifer, bitumen og etter hvert fra funn som krever en høy pris for å gi lønnsomhet (ref også figur 2).

Det som er beskrevet innledningsvis har elementene i seg for å bringe oljeprisen lavere. Oljeprisen i det fremtidige markedet (futures) er fremdeles i backwardation; prisen på fremtidig levering er lavere enn prisen på øyeblikkelig eller nær tid levering.

Iran og effekten fra de vestlige sanksjonene kan være det som forandrer forventninger til forsyningsbildet og prisutviklingen. Prisutviklingen kan også bli påvirket av fremtidig monetære tiltak som ytterligere kvantitative lettelser (QE; Quantitive Easing).

Høy oljepris skaper to negative ”feedback” sløyfer;

1)      redusert forbruk og

2)      økte investeringer i ny kapasitet

Figur 2; Diagrammet ovenfor viser utviklingen i verdens forsyning av råolje og kondensat (grønt areal), oppgradert bitumen (oransje areal), bitumen (sort areal), olje fra skifer i Bakken (rødt areal), og olje fra skifer i Eagle Ford (blått areal).
Diagrammet dekker perioden januar 2005 til februar 2012 og i diagrammet er også tegnet inn utviklingen i oljeprisen, Brent.

Utvinningen av olje fra skifer og oljesand blir økonomisk attraktiv ved en oljepris over US$40/fat. Siden det normalt vil ta noe tid fra prisen etablerer seg på et høyere nivå inntil ny kapasitet kommer i utvinning, kan det nå synes som at denne nye kapasiteten har potensial til å gi vekst i oljeforsyningen en periode fremover.

I USA vokser nå forsyningen av NGL (ref figur 3) som følge av utvinningen av gass fra skifer og har presset prisene på NGL (etan, propan, butan) betydelig ned. Historisk har NGL blitt omsatt til rundt 70 % av råolje basert på volumetrisk energiinnhold. Nå er prisene i USA rundt 40 % av råolje.

OECD

Figur 3; Diagrammet ovenfor viser utviklingen i forsyningen av energi i væskeform etter klasse (som beskrevet under figur 1) for OECD.

For OECD har effekten fra den voksende utvinningen av olje fra skifer bremset nedgangen i utvinningen av konvensjonell olje og synes nå å ha potensial til å skape noe vekst fremover. Dette vil skje samtidig med at olje fra tidligere ulønnsomme funn kommer i utvinning.

USA

Figur 4; Diagrammet ovenfor viser utviklingen i forsyningen av energi i væskeform etter klasse (som beskrevet under figur 1) for USA.

I februar 2012 var den samlede utvinningen av olje fra skifer i Bakken og Eagle Ford rundt 0,7 Mb/d. Om oljeprisen forblir høy ventes denne veksten å fortsette et stykke inn i fremtiden. Utvinningen av olje fra skifer gir nå USA en årlig vekst i råoljeutvinningen på rundt 5 %.

RUSSLAND

Figur 5; Diagrammet ovenfor viser utviklingen i forsyningen av energi i væskeform fra Russland fra januar 2001 og til februar 2012.

De siste årenes vekst i den russiske oljeforsyningen har blitt svekket de siste månedene. EIA spår i sin STEO for mai 2012 (STEO; Short Term Energy Outlook) en vekst i forsyningen fra Russland på rundt 0,1 Mb/d fra 2012 til 2013.

RESTEN AV VERDEN (ROW)

Figur 6; Diagrammet ovenfor viser utviklingen i forsyningen av energi i væskeform etter klasse for resten av verden (ROW). ROW inkluderer blant annet Brasil, Kina og Sudan.

ROW hadde vekst i forsyningen frem til andre halvdel av 2010. Bortfall av produksjon i Sudan og et fall i utvinningen fra Kina (ref figur 7) er så langt det som har drevet fallet i utvinningen fra ROW.

KINA

Figur 7; Diagrammet viser utviklingen i utvinningen av råolje og kondensat i Kina.

Om fallet i den kinesiske utvinningen er av temporær karakter gjenstår å se. EIA har i sin ferskeste STEO spådd noe vekst fra 2012 til 2013 i utvinningen av råolje i Kina.

OPEC

Figur 8; Diagrammet overfor viser utviklingen i forsyningen av råolje/ kondensat (C + C) og NGL (Natural Gas Liquids)for hvert enkelt av de 12 OPEC medlemmene.

Produksjonen i OPEC er nå på samme nivå som sommeren 2008. Dette er drevet av normalisering av utvinningen i Libya og høyere leveranser fra De Forente Arabiske Emirater, Kuwait og Saudi Arabia, ref også figur 9.

OPEC antas nå å ha potensial til ytterligere å kunne øke leveransene av råolje med 1,5 Mb/d gjennom 2013.

Figur 9; Diagrammet overfor viser utviklingen i forsyningen av råolje og kondensat (C + C) for De Forente Arabiske Emirater (UAE), Kuwait og Saudi Arabia.

De 3 landene ovenfor har i hovedsak dekket inn for bortfallet av råoljeutvinningen fra Libya og har de siste månedene totalt utvunnet på nivå med sommeren 2008.

Figur 10; Diagrammet overfor viser utviklingen i forsyningen av råolje og kondensat (C + C) for de 9 øvrige OPEC medlemmene.

Diagrammet ovenfor illustrerer at den totale forsyningen av råolje og kondensat har vært tilnærmet flat gjennom det siste året og at utvinningen i Libya er i ferd med å bringes tilbake til tidligere nivå.

Nå og for noe tid fremover synes den globale forsyningen av råolje og NGL å kunne ha potensial for noe vekst gjennom 2013. Bortenfor 2013 blir det vanskelig å spå om forsyningen, men flere ting tyder nå på at etterspørselen er i ferd med å svekkes.

One thought on “VERDENS OLJEFORSYNING, EN OPPDATERING MAI 2012

Comments are closed.

%d bloggers like this: