UTVINNINGSGRAD FOR RÅOLJE PÅ NORSK SOKKEL OG LITT OM PROGNOSER

Økning i utvinningsgrad for råolje fra feltene på norsk sokkel gis nå mye oppmerksomhet. For en unik ikke fornybar ressurs som råolje er dette en god satsning. I dette innlegget vil jeg presentere noe mer om utvinningsgrad og forventingsrette prognoser. Økning av utvinningsgraden innebærer at gjenværende ressurser flyttes fra det grå området til det turkisContinue reading “UTVINNINGSGRAD FOR RÅOLJE PÅ NORSK SOKKEL OG LITT OM PROGNOSER”